„Všichni na jednom jevišti velikého světa stojíme,
a cokoliv se tu koná, všech se týče.“
                                             J. A. Komenský

Vítejte na vlnách LABYRINTfestu

Originální umělecký projekt, který vychází z myšlenek Jana Amose Komenského, pokračuje. Cyklus interaktivních výstav Orbis Pictus Play, které už navštívilo kolem 3 milionů lidí v Česku i v zahraničí, umocňuje výjimečný hudební počin. Uznávaný klavírista a skladatel Tomáš Kačo právě v Los Angeles pracuje na hudební suitě Labyrint světa a ráj srdce, kterou společně s PKF – Prague Philharmonia uvede 28. 6. 2023 v pražském Rudolfinu. Nenechte si ujít světovou premiéru a LABYRINTfest!

Pomáháme dětem v nouzi, na útěku

Premiéra hudebního cyklu Labyrint světa a ráj srdce se uskuteční – symbolicky – 400 let po té, co Jan Amos Komenský dokončil své filozofické dílo.
A protože si tímto koncertem připomínáme odkaz „Učitele národů“, podpoříme také Gymnázium Paměti národa a jeho Podpůrdný fond Veronika. Ten je určen pro studenty, jejichž rodiny nemohou platit školné, a také pro děti, které utíkají se svými blízkými před válkou na Ukrajině.

„Komukoliv prospěti můžeš, prospívej rád, možno-li celém světu.“
J. A. Komenský

S podporou